Стипендии за научен престой на високо ниво от Френски институт в България за 2023 година

Краен срок: 2023.09.15

Френският институт в България предоставя стипендии в рамките на програмата „Научен престой на високо ниво“ 2023.
 
Краен срок за подаване на документи: 15 септември 2023 г.
 
Стипендиите са предназначени за франкофони и нефранкофони и се предоставят от Френския институт в България на докторанти, зачислени в българско висше учебно заведение, на млади изследователи и на утвърдени изследователи и преподаватели за краткосрочен престой в рамките на 15 или 30 дни. Те включват месечна издръжка, медицинска осигуровка, поемане на определени допълнителни разходи, както и други услуги (например намиране на жилище).
 
Стипендиите за научен престой се отнасят до:
1. Докторанти и млади изследователи
• Докторанти (на възраст до 40 години) от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България, (но не под двойно или съвместно научно ръководство)
• Постдокторанти / изследователи, придобили своята докторска диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция и които са на щат в български университет или научна организация.
Стипендията е в размер на 852 € за 15-дневен престой и 1704 € за престой от един месец.
 
2. Утвърдени изследователи
• Постдокторанти / изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция, които са на щат в български университет или научна организация.
Стипендията е в размер на 1027 € за 15-дневен престой и 2055 € за престой от един месец.
 
Подаване на документи за кандидатстване:
За програма „Научен престой на високо ниво“ – Докторанти и Млади изследователи:
• Формуляр, попълнен на френски или на английски език (изтеглете оттук);
• Снимка, залепена върху формуляра;
• Копие на личната карта;
• CV;
• Кратко представяне на проекта и целта на кандидата;
• служебна бележка за зачисление на докторанта в България;
• Копие на докторската диплома за младите изследователи;
• писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой.
 
За програма „Научен престой на високо ниво“ – Утвърдени изследователи:
• Формуляр, попълнен на френски или на английски език (изтеглете оттук);
• снимка, залепена върху формуляра;
• копие на личната карта;
• CV;
• кратко представяне на проекта и целта на кандидата;
• копие на докторската диплома и на дипломата за хабилитация;
• писмо от френското учебно заведение или лаборатория, приемащи кандидата с упоменат периода на престой;
 
Лице за контакт: bissera.kolarova@institutfrancais.bg 
Тел : +359 2 937 79 64