Стипендии за обучение на френското правителство за учебната 2016/2017 г.

Краен срок: 2016.03.15

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпукат всяка година от Френския институт в България, който е изградил система от правила, валидни за всички стипендианти. Подборът на кандидатите е подчинен на приоритети, определени по взаимно съгласие от комисия, съставена от френски и български специалисти. Решението на комисията е нейно суверенно право. 
Стипендиите на френското правителство се отпускат за нива магистратура (M2), докторантура под двойно научно ръководство (cotutelle) както и за краткосрочен престой за научноизследователска дейност на докторанти, зачислени в България или млади научни работници, членове на български научни екипи, в области избрани от самите кандидати.
 
Краен срок за кандидатстване – 15 март 2016 г.
 
Подробна информация може да видите тук.