Сюжетни игри и принадлежности

Краен срок: 2013.03.29

Националната художествена академия обявява конкурс за професор по 050804, Изкуствознание и изобразителни изкуства, „Сюжетни игри и принадлежности“ за нуждите на катедра „Дизайн за детската среда“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  
За справки „Учебнометодичен отдел“, тел. (02) 9881702.
Документи от конкурс – анотация, рецензии, становища (27 май 2013).