Триест, Италия – Конкурс на творби на млади творци от Централна източна Европа

Краен срок: 2013.11.26

От 1999 г. TRIESTE CONTEMPORANEA COMMITTEE, възлага на Young European Artist Award Trieste Contemporanea ежегодно да присъжда награди на млади творци с цел популяризиране на техните творби на международната художествена сцена.
Изискването е творците да са под 30-годишна възраст. Спечелилите ще имат възможност да изложат свои творби на изложба в Триест в StudioTommaseo и творбите им да бъдат включени в каталог.
Всяко едно заявление за участие ще се разгледа от комисия от експерти и европейски куратори. Няма такса за участие.
За участие посетете уебсайт www.triestecontemporanea.it
Заявката за участие следва да бъде изпратена най-късно до 26.11.2013