VIII Международен студентски конкурс за шрифт и калиграфия Pangram

Краен срок: 2024.04.30

Съвременните задачи пред визуалната комуникация и развитието на технологиите изискват отговор на въпроса „Какво следва?“. Поглед към бъдещето на шрифтовия дизайн, експериментите с буквената форма, досегът с възможностите на изкуствения интелект, синтезът между изкуство и технология. Какви са границите и какво ни очаква отвъд тях? Стани част от бъдещето!
 
Тема на конкурса: NextGen Font: Beyond the Written Word
 
Подаването на кандидатури започва на 1 март 2024 г.
Краен срок за подаване на кандидатури: 30 април 2024 г. 
 
Категории: 
Calligraphy |  Lettering |  Art Alphabet |  Decorative font |  Display font |  Text font |   Font poster |   Motion type
 
Основни изисквания за селектиране на работи:
– оригиналност на идеята;
– идеологически компонент
– композиционна експресивност;
– спазване на условията на конкурса;
– естетическа издържаност;
– техническо изпълнение;
– поставянето на името на автора е забранено.
 
Условия на конкурса: 
– право на участие имат студенти от висши учебни заведения за изкуство. 
– конкурсът се организира в три етапа:
– квалификация (вътрешен подбор в образователната институция)
– приемане на работи, регистрация на участниците, селекция на творбите от Организационния комитет на конкурса, изготвяне на списък с участниците;
– журиране и обявяване на резултатите;
– не се изисква такса за участие;
– работите могат да са изпълнени на кирилица, латиница или друга буквена система по избор на кандидата.
– участниците гарантират авторството на работите си. Плагиатство е недопустимо.
 
Всеки участник може да изпрати до три работи в момента на подаване на кандидатурата. 
– кандидатурата се изпраща след попълването на апликационна форма в Google forms с прикачени произведенията, като е необходимо да са съобразени с техническите изисквания на конкурса (всяка работа не трябва да надвишава 5 МВ);
– Работите трябва да бъдат именувани: Фамилия_Категория (например Иванов_А, Иванов_В). Ако се подават няколко работи, трябва да бъдат добавени номера (Иванов_А-1, Иванов_В-2). Файлове, несъответстващи на изискванията няма да бъдат разглеждани от журито. 
– Работите на участниците в конкурса може да бъдат използвани от Организационния комитет с цел промотиране на Конкурса, като се запазват авторските права на артиста. 
 
Журиране:
– Международно жури ще разгледа и оцени подадените кандидатури;
– член на журито е проф. д-р Кристина Борисова, ръководител на Катедра „Плакат и визуална комуникация“ на Националната художествена академия;
– журито ще заседава от 10 до 21 май 2024 г.;
– резултатите от конкурса ще бъдат обявени до края на май 2024 г.
 
Награди:
– на победителите в конкурса ще бъдат връчени Първа, Втора и Трета награда във всяка категория, както и почетни награди от членовете на международното жури;
– всеки участник ще получи сертификат за участие;
– на победителите може да бъдат присъдени и специални отличия  от партньорите на Конкурса, както и награди от Организационния комитет.
 
Повече информация за Конкурса, както и апликационните форми за отделните категории, ще намерите на: https://sites.google.com/view/pangram