XV Международен конкурс по дизайн „Seats of Understanding“ на Trieste Contemporanea

Краен срок: 2024.05.12

Trieste Contemporanea обявява Петнадесетото издание на Международния конкурс за дизайн и се провежда съвместно с ЕС и Трансграничния проект GO! 2025 между Словения-Италия за Нова Горица и региона Гориция, определена за Европейска столица на културата (ECoC) през 2025 г. 
 
Конкурсът е двугодишно събитие, основано през 1995 г. от италианския преподаявател по естетика и дизайн Gillo Dorfles. Конкурсът е създаден с цел да представи най-оригиналните съвременни дизайни на автори от Централна и Източна Европа. Негови организатори са Trieste Contemporanea и автономния регион Фриули-Венеция Джулия, с подкрепата на Централната европейска инициатива и Studio Tommaseo в Триест, Италия. Трябва да бъдат създадени проекти за улично обзавеждане, свързано с историята и културата на двата града (например инсталации за седене и пейки).
 
Краен срок за кандидатстване: 12 май 2024, 23:59 часа 
 
Тема на конкурса: 
– Тазгодишната тема на конкурса е „Seats of Understanding“;
– това издание на конкурса търси потенциално емблематичен артикул от улично обзавеждане, който би могъл да представлява символични значения, свързани с историческото местоположение на Нова Горица/ Горица и споделянето на културни ценности;
– кандидатът трябва да проектира място за сядане (например пейка) с горната концепция и чувства и разбира се за почивка, разглеждане на панорамата и общуване. Проектираните улични мебели трябва да бъдат погълнати от ежедневния социален живот на градовете и трябва да бъдат проектирани, като съчетават функционалност, формална простота, комфорт, издръжливост и минимална поддръжка. Трябва да може да се възпроизвежда в малки серии;
– обектът на изследването би могъл евентуално да бъде поставен както в град Нова Горица, така и в този на Гориция (най-малко две места в двата града трябва да бъдат предвидени в проекта) и да олицетворява идеалното обединение на двата града по време на GO! 2025 г.;
– на 24 април 2024 г. ще бъде организиран уебинар за конкурса – повече информация вижте на: https://www.triestecontemporanea.it/en/2024/03/26/seats-of-understanding-online-webinar-number2/
 
Изисквания към кандидатите: 
– Да попълнят апликационна форма, достъпна на www.triestecontemporanea.it 
– да бъдат граждани на страни от Централна и Източна Европа;
– няма възрастови ограничения; 
– групи, членове на групи, както и самостоятелните кандидати могат да представят до един проект. 
 
Необходими документи: 
– Копие от документ за самоличност на кандидата/ръководителя на група (с посочено място на раждане) pdf или jpg файл. 
 – проектът на оригиналния дизайнерски обект, съдържащ цялата информация, необходима за неговото производство и евентуалното му местоположение в двата GO! 2025 града в pdf файл, максимум 5 MB;
– текст, представящ концепцията зад новия дизайнерски обект, включително подробна обосновка на всички дизайнерски и производствени решения (заедно с обяснението на техните символични елементи, свързани с историята и културата на двата града GO! 2025) – макс. 2500 знака;
– подробна автобиография на кандидата – макс. 1500 знака.
 
Забележка: Групите, желаещи да участват, трябва да попълнят формуляра за кандидатстване с името на ръководителя на групата и да изброят имената, държавите и датите на раждане на другите членове на групата (ако избраният или печеливш проект е от група, а не от отделно лице, копия от ще бъдат поискани копия на документите за самоличност на всички членове на групата).
 
Журиране:
– Жури, състоящо се от международни експерти и представители на Централноевропейската инициатива и Trieste Contemporanea ще избере няколко най-добри дизайна и присъждане на наградите на конкурса;
– Решенията на журито са окончателни.
– на сайта на ще бъдат обявени имената на членовете на журито до 15 април 2024 г.;
– списък с победителите ще бъде публикуван до 15 юни 2024 г.
 
Награди:
– Работите, избрани от журито, ще бъдат изложени в Триест и публикувани в онлайн каталог на Trieste Contemporaneа; 
– Награда BEBA за най-добър млад дизайнер, участващ самостоятелно в размер 1000 €;
– Награда GILLO DORFLES/ Първа награда Trieste Contemporanea в размер 4000 €.
 
Подробна информация вижте на: https://www.triestecontemporanea.it/en/progetto/international-design-contest/