Кавалджия

Виж по - голяма
Кавалджия
Първата половина на XX век
гравюра на дърво
I-1-юIV-30
7/6 см