Анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „125 години Национална художествена академия“

2021.06.08

Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията организира анонимен конкурс за изработване на художествени проекти на пощенско-филателно издание през 2021 г.
Целта на конкурса е изработването на художествени проекти на пощенско-филателно издание на тема: „125 години Национална художествена академия“, състоящо се от една пощенска марка и специален пощенски печат.
Право на участие в конкурса имат всички физически лица, граждани на Република България. Всеки кандидат може да участва с повече от един проект по темата.
 
Вижте условията

 

Сподели