Ас. д-р Велико Маринчевски от НХА бе избран за зам.-председател на Международния алианс на организациите за графика, Китай / International Printmaking Organization Alliance

2021.10.07

Ас. д-р Велико Маринчевски взе участие в 7-мия Международен форум за графика Гуанлан (Guanlan Forum) и в Международния алианс на организациите за графика (International Printmaking Organization Alliance), Китай. След участието си преподавателят от Националната художествена академия в София беше избран за заместник-председател на Алианса – организация, включваща почти всички национални художествени академии в Европа, музеи, галерии, резиденции за графика от всички континенти.
 
Велико Маринчевски е участвал през годините в няколко издания на международния графичен форум и представял и подкрепял успешното до момента сътрудничество в областта на изобразителното изкуството между България и Китай. На тазгодишния форум на тема „Упорствайки и съзирайки: Приемственост и обмен в графичното изкуство по време на пандемията“/„Persisting and Beholding - the Succession and Exchange of Printmaking under the Pandemic" Маринчевски представи 125-годишнината на Националната художествена академия – история, структура, настояще в контекста на темата, проведената му мобилност по програма Еразъм+ в Академията за изящни изкуства на Флоренция, кураторската изложба „Interlocution – Printmaking in Central and Eastern Europe” в Музея за графика на Китай, както и съдържанието на докторската си дисертация: Графичното изкуство от началото на XXI век в контекста на китайската културна стратегия“.
 
Повече за Guanlan Forum 2021 и International Printmaking Organization Alliance
Седмото издание на Guanlan Forum в Шенджен се проведе онлайн от 23 до 25 септември. Гуанлан Форум е постоянен проект за академичен обмен на Музея за графика на Китай от 2014 година. Форумът кани влиятелни куратори, изкуствоведи и преподаватели от художествени академии, ръководители на известни графични ателиета и художествени галерии, утвърдени художници и носители на награди. Международният алианс на организациите за графика (International Printmaking Organization Alliancе (IPOA) заседава в рамките на Форума. Форумът и Алиансът се инициират от необходимостта за засилване на сътрудничеството и комуникацията между художници и институции от цял свят, свързани с графичното изкуство. Комбинирайки силите и влиянията, Алиансът има за цел да изгради международна платформа за графика от висок клас, да представя/показва и интегрира, да предоставя услуги на творците по-ефективно, в по-обширни области, на по-дълбоки нива, както и да насърчава просперитета и развитието на каузата на международната графика. Алиансът е основан на 11 май 2016 г. в Музея за графика на Китай. За председател е избрана проф. Ингрид Леденд от Кралската академия за изящни изкуства в Антверпен (на поста до 2021 година). Генерален секретар е проф. Канг Джианфей от Централната академия за изящни изкуства, Пекин. През май 2017-та, 2018-та и 2019-та година се провеждат конференции, като през последните две години темата е „Печелившо за всички сътрудничество – Един пояс, един път“.
 

Галерия

Сподели