Ас. Велико Маринчевски проведе курс по дълбокопечатни графични техники и демонстрация пред студенти от Академията за изящни изкуства, във Флоренция в рамките на програма „Еразъм +“

2021.06.10

Ас. Велико Маринчевски, преподавател в специалност „Графика“ осъществи мобилност с цел преподаване по програма „Еразъм+“ в периода: от 24 до 28 май 2021 г. в Академията за изящни изкуства във Флоренция, Италия (Accademia di Belle Arti di Firenze). Преподавателската мобилност се осъществи по линия на сключеното двустранно споразумение за сътрудничество по програмата между Националната художествена академия, София и Академията за изящни изкуства във Флоренция. Сътрудничеството между двете художествени академии съществува от няколко години и ежегодно по него се осъществяват мобилности по програма „Еразъм+“ на студенти, преподаватели и служители.
 
В рамките на посещението си ас. Велико Маринчевски проведе курс по дълбокопечатни графични техники – офорт и акватинта, в който беше включен целия процес: от чистата медна плоча, чрез възможностите и разнообразието на смесените техники и материали, до отпечатъка, като демонстрира пред студентите от италианската художествена академия отпечатване на авторска работа. След демонстрацията при голям интерес бяха проведени разговор и конферанс със студентите върху техните творби. Бяха осъществени и срещи между преподавателя от НХА и Claudio Rocca – директор на Академията за изящни изкуства на Флоренция, с проф. Serena Conti – завеждащ Катедра „Графика“ и заместник директор на Академията, както и с преподаватели от специалността. 
 
Интересен е фактът, че от 1886 до 1888 г. основателят на Националната художествена академия Константин Величков се е обучавал в Академията за изящни изкуства на Флоренция. В негова чест е изработена и поставена паметна плоча, която се намира на втория етаж в академията във Флоренция. 
 
Снимки – ас. Велико Маринчевски

Галерия

Сподели