Допуснати кандидати, до втори етап на конкурса, по обявените свободни позиции за длъжността „Експерт в Учебно-методичен отдел“

2020.05.07

На основание заповед No 0131 – О от 07.05.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Експерт в Учебно-методичен отдел “ 
 
1. Допуска до интервю следните кандидати: 
 
Радослава Хаджимитева-Чернева 
Георги Атанасов 
Мила Алексиева 
Елена Кулова 
Яна Костова 
Елена Николова 
Силвия Милославова 
 
2. Допуска до интервю Гена Живкова – Чолакова, при условие, че в срок до 13.05.2020 г. /сряда/, до 16:00 часа представи в деловодството на НХА копие от документ за трудов стаж.
 
Интервюто с одобрените кандидати ще се проведе на 14.05.2020 г. по график, за който същите ще бъдат уведомени по телефон.
 
от Комисията 

Сподели