Допуснати кандидати за втори етап на конкурсите по обявените от НХА свободни позиции

2020.04.13

На основание заповед No 0094 – О от 30.03.2020 г. на Ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободните позиции: „Ръководител административно- правен отдел“, „Ръководител финансов отдел – Главен счетоводител и „Експерт европейски програм и проекти“. 
 
I. За позицията „Ръководител административно правен отдел“ допуска до интервю следните кандидати: 
Нели Тодорова
Десислава Драгнева
Димитър Петков
Милена Кръстева
Даниела Велянова
Валери Велковски
Ивона Йотова
Цветелина Руневска
Светла Досева 
Недопуска до интервю Венислава Стефанова и Венцислав Атанасов поради непокриване на поставените изисквания. 
Интервю с одобрените кандидати ще се проведе на 16.04.2020 г. по график, за който същите ще бъдат уведомени по електронна поща и телефон.
 
II. За позицията „Ръководител финансов отдел – Главен счетоводител“ 
Допуска до интервю следните кандидати: 
Анна Кралева
Станислава Илиева
Сергей Касабов
Недьо Семов 
Допуска до интервю Елвира Дръндова, при условие, че в срок до 14.04.2020 г. (вторник) до 16:00 часа представи в деловодството на НХА копие от документ за трудов стаж. 
Интервю с одобрените кандидати ще се проведе на 15.04.2020 г. по график, за който същите ще бъдат уведомени по електронна поща и телефон.
 
III. За позицията „Експерт европейски програми и проекти“
Допуска до интервю следните кандидати: 
Татяна Костадинова
Вилиана Джакова
Ивона Йотова 
Допуска до интервю Славена Димитрова, при условие, че в срок до 14.04.2020 г. (вторник) до 16.00 часа представи в деловодството на НХА копие от документ за трудов стаж. 
Интервю с одобрените кандидати ще се проведе на 15.04.2020 г. по график, за който същите ще бъдат уведомени по електронна поща и телефон.

Сподели