Едногодишна стипендиантска програма за 2021–2022 година в Бавария

2020.08.27

Свободната държава Бавария финансира програма, целяща насърчаването на научното сътрудничество и академичния обмен между Бавария и страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа. Програмата се подкрепя и осъществява от Баварския университетски център за Централна, Източна и Югоизточна Европа BAYHOST (www.bayhost.de). За едногодишните стипендии за академичната 2021/22 година ще могат да кандидатстват дипломирани студенти от гореспоменатите страни, между които е и България.
Стипендията е предвидена да финансира следдипломно обучение (напр. магистърска програма), едногодишен изследователски престой или докторантура в държавните или финансирани от държавата университети в Бавария. Стипендията е едногодишна, като може да бъде удължавана два пъти, обхващайки 3 академични години. Сумата, възлизаща на 10 236 евро годишно, ще се изплаща на дванадесет равни вноски по 853 евро. Студенти с едно и повече деца ще получават по 1 013 евро месечно, което възлиза на 12 156 евро за една година.
Документите за кандидатстване трябва да бъдат изпратени по редовна поща преди 1 декември 2020 година (дата на получаване!) на адреса, посочен в приложението „Важна информация“.  Документи, които са непълни или пристигнали след обявения краен срок, няма да бъдат разглеждани.
 
За по-подробна информация, моля посетете следния линк:
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
или се обърнете към:
Ms Katrin Döppe
E-Mail: doeppe@bayhost.de
Tel: +49 941 943-5049
 
Он-лайн формуляра за кандидатстване можете да попълните тук:
https://bayhost-stipendiensystem.uni-regensburg.de/jahresstipendium/en

Сподели