Галерия „Ателие“ на НХА – Филиал Бургас със собствено лого

2023.11.27

По инициатива на доц. д-р Ненко Атанасов, преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ и разработен от него графичен проект, бе създадено лого на галерия „Ателие“ на Национална художествена академия – Филиал Бургас. 
Знакът беше официално представен на 16.11.2023 г. по време на откриването на изложбата „От Страница на страница… – 127 години Библиотечна сбирка на Националната художествена академия“ в галерия „Ателие“. По този начин НХА допълва своята визуална идентичност, като продължава тенденцията всяко академично звено да има собствен символ – част от цялостната графична характеристика на висшето учебно заведение.
Подбудите за тази идея са единствено в полза на популяризиране ценностите и мисията на НХА и дейностите по изготвянето знака са изцяло на доброволни начала. Освен за галерия „Ателие“ доц. д-р Ненко Атанасов инициира и създаде графични проекти за Музейната сбирка на НХА, Литографската база на НХА и Библиотеката на НХА. 
 

Сподели