IN MEMORIAM

2020.06.01

Кристо (Христо Явашев)
1935–2020
 
На 31 май 2020 на 84 годишна възраст почина Кристо (Христо Явашев) – един от най-значимите световни художници.  Започнал пътят си като художник в Националната художествена академия (1953-1956 г.), той е най-яркия пример за реализирал се на запад творец от български произход през втората половина на ХХ век. Неговите забележителни творби хронологически започват с парижкия му опит и връзките му с „Новия реализъм“ в началото на 60-те, в който значението на предметите и техните смислови манипулации се явяват основополагащи за развитието на съвременното изкуство, включително и до наши дни. Това са индустриални или опаковани битови предмети като мотоциклет, количка за багаж, списание “Look”... Пак по това време започва съвместната му работа с Жан-Клод и се повяват първите проекти за опаковани сгради.
„Опаковките“ като проекти и реализации на Кристо и Жан-Клод са многобройни и известността на „Бягащата ограда“, „Опакованият Райхстаг“, „Опакованият Понт Ньоф“, „Чадърите“, „Вратите“ и много други е огромна. Целенасочената намеса на Кристо и Жан-Клод трансформира средата, превръща предметите в концептуално посочени  обекти. Пакетирането не е акт на „скриване“, а е по-скоро реално разгръщане на красотата на природния релеф или значенията на конкретното историческо съоръжение чрез активирането на въпроси, отнасящи се до неговата история, пластика и актуална функция. 
Кристо и Жан Клод са удостоени с почетното звание Доктор хонорис кауза на НХА.
НХА притежава ранни учебни етюди и колекция от постери на Кристо и Жан-Клод – автентично автографирани и благородно подарени от авторите на нейната музейна сбирка. В памет на художника през есента на настоящата година с част от тези творби ще бъде открита изложба в Културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена. 
 
Преподавателите и студентите в НХА изказват своята почит към делото на този голям художник – Кристо. Поклон!

Сподели