Изложба „125 години Национална художествена академия в 125+ фотокадъра“

2021.09.30

28 септември – 21 октомври 2021
 
Вернисаж – 28 септември, 17:00 – 19:00 часа
галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1
 
На 28 септември 2021 г. Националната художествена академия ще отбележи своята 125-годишнина с фотоизложбата „125 години НХА в 125+ фотокадъра“. Основната идея на проекта се съсредоточава до разгръщането една добре структурирана и обмислена експозиция единствено и само чрез употребата на фотографията като документ на своето време, която визуално да възстанови, доколкото това е възможно, историческата картина на учебното заведение през отделните периоди на неговото съществуване. Проучването и популяризирането на запазеното снимково наследство, свързано с висшето учебно заведение, и представянето му в публичното пространство за пореден път предоставя възможност специализираната и широката публика да се запознае с дългогодишната му богата история. 
 
Идеята за отваряне на рисувално училище се свързва основно с името на Константин Величков. Тази енциклопедична личност, съвместяваща в себе си интелектуалеца, общественика, писателя, политика и художника, има особена заслуга за основаването на Държавното рисувално училище. Като министър на Народното Просвещение (1894 – 1897) към кабинета на Константин Стоилов, Константин Величков заедно с комисия от видни обществени и културни дейци (проф. Иван Шишманов, Иван Мърквичка и Антон Митов) и под ръководството на Дружеството за подпомагане на изкуството в България създават Законопроект за откриване на Държавно рисувално училище в София. Този съществен документ изцяло изразява позициите на българската интелигенция, която след Освобождението търси нови пътища за утвърждаване на младата българска държава.
 
На 16 януари през далечната 1896 г. Осмото обикновено Народно събрание приема да утвърди Закон за Държавно рисувално училище в София. Месец по късно княз Фердинанд I утвърждава основаването на новата образователна институция. На 14 октомври същата година Държавното рисувално училище отваря врати.
 
Основаването на Художествената академия като първото висше учебно заведение за изкуство у нас и по-нататъшното й развитие изиграва ключова роля в процеса на формирането на художествения живот у нас в края на XIX и целия ХХ в. Нейното значение като обществено-културна институция още от самото й създаване се изразява не само в това да регламентира социалната и професионалната позиция на тогавашния български художник, но и в основните насоки, по които тепърва започва да се развива художествената ни култура след Освобождението.
 
През 2021 г. Националната художествена академия отбелязва своята 125-годишнина. Към днешна дата учебната институция продължава да бъде ключов фактор в културния живот на страната. Със своите широки образователни възможности и с активната си изложбена, издателска и международна дейност тя категорично затвърждава своя облик на съвременно и модерно висше художествено училище.
 
Изложбата е част от програмата на Националната художествена академия във връзка с отбелязването на нейната 125-годишнина и се осъществява в рамките на открития конкурс за научна и художественотворческа дейност на НХА през 2021 г. Екип: проф. Георги Янков (ректор), ст. преп. д-р Росен Тошев (ръководител „Изложбена и галерийна дейност“ и ръководител на проекта), д-р Милена Балчева-Божкова (уредник „Музейна сбирка“), ст. преп. д-р Теодор Лихо (дизайнер на изложбата, Катедра "Рекламен дизайн"), Калоян Богданов (докторант, Катедра "Изкуствознание"), Симона Халачева (докторант, Катедра "Изкустознание"), Силвия Милославова (експерт „Преводаческа, издателска и рекламно-информационна дейност“), д-р Антон Иванов (ръководител „Електронна и печатна дейност“), Диди Спасова (Връзки с обществеността).
 
В експозицията са включени фотографии от архива на Музейната сбирка на Националната художествена академия, вкл. от архив на проф. Михаил Енев, дарен на НХА; Архив на НХА и лични архиви; Държавна агенция „Архиви“; Регионален исторически музей – София; Български исторически архив на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“; Научен архив на Българска академия на науките; Стара София (http://www.stara-sofia.com/).
 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Столична община и с партньорството на Fibank.

Галерия

Сподели