Изложба 20 години специалност Мода. Студентски работи – разработки и модели

2019.09.27

На 1.10.2019 г. в арт пространството на Международното висше бизнес училище, София ще бъде открита изложба на студенти от специалност „Мода“, която представя учебни работи – разработки и модели. Изложбата е първото от поредица събития, с които се отбелязва 20-ата годишнина от създаване на специалност Мода в НХА.
 
През 1997 г. е утвърден учебният план на специалност „Промишлени изкуства – Мода“, а следващата година в Постановление № 8/16.01.1998 г. същият е обнародван и в Държавен вестник. Признанието на създаване на новата специалност се изразява в държавната поръчка за студенти и осъществяване на първи прием за учебната 1999/2000 година. В проекта за откриване на нова специалност „Промишлени изкуства – Мода“ са посочени конкретните фактори, обуславящи създаването на тази специалност, а именно: да развива съвременна естетика, която черпи от идеите на българската национална традиция.
 
Специалност „Мода“ е динамична специалност, която реагира адекватно на съвременните проблеми на модната индустрия. Екипът от преподаватели следи промените и новостите, свързани с въвеждането на съвременни технологии, разработването на нови стратегии и пазари и се стреми да запознава и подготвя обучаващите се студенти в духа на уникалния творчески подход, приложен с висока професионална квалификация. Широкият периметър на дискутираната проблематика и усвоените знания в процеса на обучение дават възможност за разнообразни нива на реализация на младите дизайнери: развиване на собствени модни марки, работа в телевизионни предавания и кинопродукции, стилисти и редактори в модни издания, музикални клипове, модни фотографи, педагози и др.
 
Преподавателски екип на катедра „Мода“:    
проф. Майа Богданова
проф. Греди Асса
проф. д.н. Любомир Стойков
доц. Анна Аврамова
доц. д-р Яна Костадинова
доц. д-р Мариела Гемишева
преп. Катерина Цанева
докторант Николай Божилов
докторант Теодора Спасова
 
Повече информация на www.nha.bg

Сподели