Изложба „Изкуство и дизайн“ на специалност „Текстил - изкуство и дизайн“ ще бъде открита в Бургас

2021.11.04

08 – 30 Ноември 2021 г.
Катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ ще отбележи 125 години от създаването на НХА с изложба в Център за съвременно изкуство и библиотека – Бургас, Изложбена зала. Вернисажът е от 17:00 до 19:00 часа. 
През 2020 година специалността отбелязва 60 години от създаването на специалността в съвременния ѝ вид и 122 години от началото на преподаване на текстил в школи за изучаване на проектиране и текстилни техники непосредствено след откриването на Националната художествена академия като Държавно рисувално училище през 1896 година (1898 – 2020).
Тази изложба е част от предвидените събития свързани с честването на юбилея на специалността. 
Честванията на годишнината започнаха с провеждането на Международен онлайн симпозиум за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила, който се проведе на 4 декември 2020 г. 
Лектори на Симпозиума за обучението по текстил и насоките в развитието на изкуството на текстила бяха известни, утвърдени имена от Великобритания, Швейцария, Франция, Полша, Китай и България. Сред тях имаше университетски преподаватели, изкуствоведи, директори на фондации, главни уредници на музеи, изкуствоведи, куратори и други. 
Симпозиумът допринесе за обогатяването и по-дълбокото запознаване както на студентите, така и на широката публика с актуалното случване в сферата на текстила по света.
В програмата на честванията катедра „Текстил – изкуство и дизайн“ планира още три събития, които ще се проведат през месеците ноември и декември 2021 г. и януари 2022 г.: 
09-23 Декември 2021 г. – Изложба „Изящното в текстилното изкуство“ на студенти от специалността, която ще покаже позицията, търсенията и постиженията на студентите и екипа на специалността през последните десет години, с куратор проф. д-р Аделина Попнеделева – Арт галерия, НДК;
21 Декември 2021 г. до 21 Януари 2022 г. – Изложба „ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ“ от първоначалното изучаване на текстилната традиция и техники при основаването на ДРУ (сега НХА) през 1896 и обособяването ѝ в отделна катедра през учебната 1959/1960 до наши дни. Изложбата ще представи натрупания опит, високия професионализъм и творчество на преподавателите по текстил през годините, за да се запази имиджа на най-старото у нас висше учебно заведение по изкуствата, граден повече от столетие от едни от най-отдадените на идеята и талантливи български художници – доц. д-р Вержиния Маркарова – галерия „Академия“;
юбилеен каталог.
 
Специалност „Текстил – изкуство и дизайн“ се развива и утвърждава като една от най-прогресивните и търсени специалности в НХА. Преподаватели и студенти от специалността участват активно в художествения живот на страната и света и изграждат облика на съвременния български текстил. Двете главни опорни точки за създаване на специалността още от самото начало са богатата българска традиция в областта на текстила и социалният интерес и потребност на обществото от високохудожествени текстилни продукти.
Преподавателският екип в катедрата се състои от изявени художници с дългогодишна практика и международно признание.
Студентите, завършили специалност „Текстил – изкуство и дизайн“, създават облика на съвременния художествен текстил и дизайн в България. 
Със съвременен учебен план, опирайки се на възгледите за широко отворена за новостите и идеите подготовка, обучението се стреми да обвърже в едно цяло проблемите на текстилното изкуство и текстилния дизайн.
Изложбата ще покаже творби на преподаватели от катедрата и експериментални студентски разработки от областта на текстилното изкуство и текстилния дизайн, отличаващи се със своето новаторство и индивидуалност. 
Идеята на изложбата е да се провокира интереса към случващото се в специалността и необятните възможности и свобода, които тя открива пред младите таланти.
Изложбата цели да представи пред бургаската публика част от многообразните възможности на текстилното изкуство и обучението в специалност „Текстил – изкуство и дизайн“.
 
Доц. д-р Вержиния Маркарова
Октомври, 2021 г.

Сподели