Изложба-конкурс Национален студентски фестивал на изкуствата Югозападен университет •Неофит Рилски• – Благоевград

2017.09.12

През месец октомври 2017 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски – Благоевград, ще се проведе Национален студентски фестивал на изкуствата. 
На 18.10.2017 г. (сряда) от 16.30 ч. ще бъде открита Национална изложба-конкурс с творби на студенти – живопис, графика, скулптура и декоративно-приложни изкуства. 
Осигурени са:
две първи награди (парични);
две втори награди (парични);
две трети награди (парични);
две поощрителни награди (непарични);
дипломи за участие на всички.
По регламент всеки автор, може да представи за участие до 3 творби - живопис, графика и декоративно-приложни изкуства, които да заемат линейна площ до 2 метра ширина  и 1.5 м. височина. Скулптурни творби /малка пластика/ - до 2 бр. - височина на творбата до 120 см.
Творбите ще се транспортират от гр. София за Благоевград на 13.10.2017 г. (петък) от 11 ч. от НХА – Деканат на Факултет за изящни изкуства, с транспорт на ЮЗУ “Неофит Рилски“.
    Творбите да бъдат добре опаковани и надписани (име, фамилия, GSM, университет, специалност, курс). След закриване на изложбата, те ще бъдат върнати в НХА гр. София.
  За желаещите да присъстват на откриването на изложбата ще бъде осигурена нощувка (за тяхна сметка), като заявките да бъдат изпращани на имейл: ivancheva@swu.bg и georgi_drachev@swu.bg. Телефон за връзка: 0899117271 – проф. Георги Драчев.
Повече информация за фестивала на сайта на ЮЗУ: 
http://www.swu.bg/events/16-10-2017-students-'festival-of-arts-2017.aspx

Сподели