Изложба на специалност „Керамика“ в гр. Чаковец, Хърватия

2016.05.19

През месец май 2016 беше представена изложба на специалност „Керамика“ в Галерия на градска школа Чаковец в гр. Чаковец, Хърватия. 
Експозицията бе съставена от произведения от фонда на специалността и работи на студенти и преподаватели. 
Изложбата е посветена на 110 годишнината от създаването на специалност „Керамика“ и 120 годишнината на Националната художествена академия. 

Галерия

Сподели