Изложба •Нашите Аз Буки Веди•

2016.05.24

Специалност „Книга и печатна графика“ на НХА осъществява инициативата „2016 – година на българската кирилска азбука“. Тя е част от програмата за честване на 120-годишнината от основаването на НХА и 100-годишнината от рождението на проф. д-р Васил Димитров Йончев и неговата научно-изследователска и творческа дейност. 
 
Изложбата „Нашите Аз Буки Веди“ представя българската художествена школа по шрифтово изкуство. Тя е обзорна – от старобългарските азбуки глаголица и кирилица до творбите  на преподаватели, студенти от магистърска програма „Шрифт“ и бакалаври от катедра „Книга и печатна графика“, реализирани по време на учебния процес.
 
Акцент в изложбата е ролята на НХА в развитието на кирилската писмена система като трета официална европейска азбука. На фона на текста на „Азбучна молитва“ от Константин Преславски на оградата на Академията на НХА публиката ще се запознае със знаците на старобългарските азбуки и съвременната българска кирилска азбука. 

Сподели