Изложба •Проекти за банкноти•

2018.02.23

Катедра „Плакат и визуална комуникация“ представя изложбата „Проекти за банкноти“, която включва учебни разработки на студенти от специалността.
Експозицията е разположена на стълбищното пространство в сградата на НХА, ул. „Шипка“ 1
 
Банкнотите са проектирани като учебна задача по визуална комуникация от студенти в бакалавърската степен на специалност „Плакат и визуална комуникация“ под ръководството на асистент Стоян Дечев. Предвид изключителната сложност на задачата проектите съдържат най-основните технически изисквания, функционални параметри и графични стандарти за съвременната банкнота. Следвайки разбирането, че всеки креативен процес трябва да започва с полет на творческата фантазия, а не да следва технико-технологичните ограничения, на студентите е дадена свобода за избор на сюжет и графичната му интерпретация. Не са изключени, както добрите традиции, така и екстравагантните хрумвания. Това е привилегията, която е свързана с модерното схващане за методиката в художественото образование и култивира авангардната роля на творческото въображение в социалната  практика, предизвикващо развитието на медиите за неговата реализация. 

Галерия

Сподели