Изявление на Академичната общност на Национална художествена академия

2019.12.17

Националната художествена академия е била, е и ще бъде водещата образователна институция по изобразително изкуство и дизайн в България. Дори в период на големи финансови затруднения тя изпълнява стриктно задълженията си по обезпечаване на учебния процес. 
Академичната общност е единна и водена от основното си задължение – да дава висококачествено и съвременно образование.
Заявяваме, че има наличие на финансов проблем, причините се установяват от вътрешни комисии и с помощта на държавата е назначен одит. След като се изяснят резултатите от проверката, обществеността ще бъде уведомена своевременно за причините и лицата довели до формирането на финансова криза и ударите по реномето и позициите на НХА.
Ние от Академичната общност на Националната художествена академия, оценявайки интереса към институцията ни, молим проблемът й да не бъде манипулиран, съмнително разследван и използван от хора и организации за лични каузи и интереси, чрез публикации на фалшиви новини, уронващи името й, достойнството на преподаватели и служители от НХА.

Сподели