Кандидати за ректор на Националната художествена академия

2019.12.21

Днес 20.12.2019 г. Комисията за приемане на предложения за Ректор на Националната художествена академия разгледа постъпилите кандидатури за ректор на НХА, както следва:
1. Проф. Божидар Бончев – предложен от проф. Вихрони Попнеделев 
2. Доц. д-р Бойка Доневска – предложена от катедра „Индустриален дизайн“
3. Проф. Велислав Минеков – предложен от Общо събрание на Факултета за Приложни изкуства
4. Проф. Георги Янков – предложен от катедра „Плакат и визуална комуникация“, катедра „Графика“, катедра „Книга, илюстрация, печатна графика“, катедра „Психология на изкуството, художествено образование и общообразователни  дисциплини“, катедра „Живопис“ 
 
Комисията констатира, че кандидатурите отговарят на законовите изисквания и допуска до избор за Ректор на НХА:
1. Проф. Божидар Бончев
2. Доц. д-р Бойка Доневска
3. Проф. Велислав Минеков
4. Проф. Георги Янков

Сподели