Кандидатстване за „Еразъм+“

2014.12.20

От 5 до 14 януари студентите желаещи да кандидатстват по секторна програма „Еразъм+“ (бакалаври, които ще бъдат през учебната 2015/2016 учебна година II или III курс; магистри, които са I курс; както и редовни докторантиподават заявки към специалността в която следват, като посочват: трите имена, чужд език, по който ще положат тест, телефон и mail за контакт.
До 16 януари ръководителите на специалностите (катедрите) изготвят списък на студентите, които предлагат за участие в селекцията за секторна програма „Еразъм“. В списъка се посочват: трите имена и курса в който са в момента, чужд език, по който студентът ще положи тест, телефон и mail за контакт.
 
Селекцията се извършва въз основа на:
 
– До 20 февруари кандидатите предават в Международен отдел портфолио А4 (хартия и CD), включващо CV на английски език и до 25 изображения с наименования на английски език.
 
– Тест по чужд език 
23 февруари – френски език
24 февруари – италиански език
25 февруари – испански език
26 февруари – немски език
27 февруари – английски език
 
– На 5 март комисия, състояща се от ръководителите на катедри, разглежда представените материали и прави окончателна селекция.

Повече информация

Сподели