Кандидатстване за Лятна академия за деца и ученици

2014.05.26

На вниманието на студентите от НХА

Фондация „Св. Пимен Зографски“ към НХА в партньорство с Националната хдожествена академия, организират за пети път
 
ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
1 – 31 АВГУСТ  2014  
 
В рамките на Лятната академия за деца и ученици, за втори път, ще се проведат и дейностите по проекта „Младежка академия „Заедно“ за работа с деца с увреждания.
За участие в предстоящото издание на Лятната академия могат да кандидатстват всички желаещи студенти, бакалаври от IV курс, положили държавен изпит по втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ и магистри, притежаващи свидетелство за професионална квалификация – учител.
Всички желаещи студенти в ОКС „бакалавър“ могат да кандидатстват, ако изучават и втората специалност „Теория и практика на художественото образование“.
Ще бъдат класирани 12 студенти, които ще работят с децата и учениците – участници в Лятната академия през месец август.  
 
За да кандидатствате е нужно, до 06.06.2014 г., да подадете в Деловодството на НХА, следните документи:
•  уверение, че сте студенти в НХА;
•  мотивационно писмо;
•   копие от Свидетелството за професионална квалификация или копие от студентската книжка (за студентите от I до IV курс), с оценки по изучаваните от втората специалност дисципли.
 
Резултатите от класирането ще се публикуват в сайта на НХА до 16.06.2014 г.
Повече информация на тел. 0888148715
 


 

Сподели