Катедра „Живопис“ в НХА със собствен каталог, представящ работи на студенти от ателиетата в НХА София и Филиал Бургас

2023.04.06

Катедра „Живопис“ към НХА издаде каталог, включващ работи на студенти от петте ателиета в София и ателието на Филиал Бургас. Каталогът, разположен в 150 страници, представя различните етапи от живота на катедра „Живопис“ в историята на НХА. Уводът от проф. Чавдар Попов детайлно запознава читателите с историята на Катедрата, както и фундаменталната роля на живописта в изграждането на съвременния облик на Академията. Изданието представя работи на бивши и настоящи студенти на специалността от последните две десетилетия.
 
Изданието е осъществено в рамките на открития конкурс за научната и художественотворческата дейност на НХА за 2021-2022 година.
 
Автори на изданието са:
проф. ИВАЙЛО МИРЧЕВ 
проф. БОЖИДАР БОЯДЖИЕВ
проф. д-р КИРИЛ БОЖКОВ 
проф. д-р ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА 
гл. ас. д-р КОНСТАНТИН КОСТОВ 
гл. ас. д-р ЮЛИАН СТАНКУЛОВ 
ас. д-p ЖИВКА МАРИНОВА
Корица и графичен дизайн: доц. д-р НЕНКО АТАНАСОВ
Коректор: СИЛВИЯ МИЛОСЛАВОВА
Печат: M&BM
 
 

Галерия

Сподели