Кирилицата е жив организъм

2015.05.21

Традиционно вече 15 години катедра „Плакат и визуална комуникация” дава своя принос с различни прояви в честването на 24 май – ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Тази година паното, което ще краси Националната художествена академия, е посветено на калиграфията и на славянската азбука – така, както е видяна през погледа на студентите – бакалаври, магистри от програма „Калиграфия“ и докторантите от специалността.
 
Кирилицата е жив организъм, който съществува и се видоизменя постоянно, като наред с традиционните си форми поема и от последните тенденции в развитието на калиграфията, не по-малко или по-неадекватно от латиницата. Симбиозата на ортодоксалното с модерното дава в повечето случаи изключително интригуващи резултати, които предизвикват сетивата за зрителя на всяко едно ниво, и му дават възможност да прозре многопластовата структура на иначе обикновените и познати за него силуети на кирилските знаци. Резултатът показва, че полетата на изява в тази област нямат ограничения, а кирилицата, като една от трите азбуки в Европейския съюз, е равноправна с всички останали.
 
Тазгодишното събитие е недвусмислена индикация за това, че кирилицата съществува и се развива активно, като не само следва световните тенденции, но и дава своя принос за еволюцията на шрифтовото и калиграфско изкуство в глобален мащаб.
 
Доц. д-р Кристина Борисова–Илиева
ръководител на магистърска програма „Калиграфия“ 
в катедра „Плакат и визуална комуникация“ на НХА

Галерия

Сподели