Конкурс за студенти от НХА за учители и асистенти в проекта „Лятна академия за деца и ученици“

2021.04.28

Фондация „Св. Пимен Зографски – Национална художествена академия" обявява конкурс за участие в дванадесетото издание на ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ЛАДУ) в София и в третото издание на ЛАДУ във Филиал Бургас на НХА.
Лятната академия е утвърден проект – част от Календара на значимите културни събития в столицата – в който студентите от НХА работят творчески с децата на Бургас през месец юли и със софийските деца – през месец август.
Конкурсът е по документи за две позиции – учител и асистент.
За позицията „Учител" могат да кандидатстват всички докторанти, магистри и бакалаври IV курс с втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ (ТПХО). Учителите в Лятната академия са ключови фигури в проекта – те преподават уроци според учебната програма. 
 
Необходими документи за кандидатстване:
1. Мотивационно писмо; 
2. Разработка на урок за възрастовата група от 6 – 10 години, в която да представите своята специалност по подходящ за децата начин на тема „Какво прави художникът – живописец, скулптор, керамик, сценограф, реставратор и т.н.". Нужен е план на урока, като подходът към темата изисква използване на илюстративен материал, художествени материали и други пособия. Можете да посочите и посещение в галерия или музей като предходна и последваща част към основния урок.
Пример: „Какво прави дизайнерът на детски играчки?“ В този урок по достъпен начин ще се въведат понятията „дизайн" и „дизайнер". Ще се представи полето на работа, ще се постави и творческа задача от типа „Проект за плюшена играчка – моето любимо животно“.
 
За позицията „Асистент" могат да кандидатстват всички студенти от I до III курс, изучаващи ТПХО, както и магистри без втора специалност ТПХО. Асистентите помагат в учебния процес – те са помощници на учителите и са особено важни за организацията на творческия процес.
За асистент се кандидатства само с мотивационно писмо.
 
Забележка: За участие в Лятна академия – Бургас каним студентите от Филиал Бургас.
 
Срок за кандидатстване: до 20 май 2021 г. включително
 
Очакваме Вашите документи на имейл адрес: m.landova@nha.bg
В мотивационното писмо посочете телефонен номер и електронен адрес за връзка.
 
Повече информация относно организацията и заплащането можете да получите, като пишете на горепосочения имейл адрес или позвъните на 0888 148 715. 
Лице за контакти: Мария Ландова, ръководител на проект ЛАДУ

Сподели