Конкурс за учители и асистенти в „Лятна академия за деца и ученици“ 2023

2023.05.17

Срокът за кандидатстване по конкурса за учители и асистенти за Лятната академия за деца и ученици в София 2023 г. се удължава до 25 май!
 
Фондация „Св. Пимен Зографски“ към НХА обявява конкурс за участие в четиринадесетото издание на Лятна академия за деца и ученици към НХА в София, и в петото издание във Филиала на НХА – Бургас.
 
Конкурсът е по документи за две позиции – учител и асистент: 
1. За позицията учител могат да кандидатстват всички докторанти, магистри и бакалаври – 4 курс с втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. Учителите в Лятната академия са главните фигури в проекта. Те преподават уроци според утвърдената културно-образователна програма. Работят на първа линия с децата – групово и индивидуално.
 
Конкурсът е по документи и включва:
Мотивационно писмо и кратка творческа автобиография; 
Разработка на урок на тема: „Това съм аз!“ – традиционна тема за първия ден от Лятната академия, когато всички са непознати. Към темата вие трябва да подходите нетрадиционно. Използвайте рисуването като начин да се опознаете взаимно. Вие тях и те вас. Разгледайте рисуването като вид комуникация. Всички материали са подходящи, според вашия избор и конкретната цел. Имайте предвид, че децата са повече от обичайното и също, че ще се наложи да работите в екип. Като титуляр ще трябва ясно да обясните целите на урока на колегите асистенти и да разпределите задачите. Ако желаете да ръководите свое ателие моля да приложите кратка анотация на ателието.
 
2. За позицията асистент могат да кандидатстват всички студенти от 1 до 4 курс, както и магистри без втора специалност „Теория и практика на художественото образование“. Асистентите помагат в учебния процес. Те са помощници на учителите. Изпълняват различни артистични и организационни задачи, които са им възложени от ръководителя и учителя, на когото асистира.
За асистент се кандидатства с Мотивационно писмо, в което задължително се посочва и специалността на кандидата.
 
Забележка: За Участие в Лятната академия – Бургас, с предимство се ползват студентите от Филиала и студенти с осигурено пребиваване в Бургас.
 
Очакваме до 25 май вкл. да изпратите кандидатурата си на m.landova@nha.bg
 
В мотивационното писмо посочете ваши контакти за връзка.
За повече информация – на посочения имейл и на тел. 0888148715 – Мария Ландова, Ръководител на проекта ЛАДУ.

Сподели