Международен научно-философски проект „Онтология на саморегулацията. Изкуството като средство за преодоляване на пандемията“, с участието на преподаватели от НХА.

2021.11.09

Специалисти в областта на онтологията, феноменологията, херменевтиката, философията и психологията на изкуството, арттерапията и психотерапията от България и Русия в продължение на половин година осъществяваха съвместно проучване на въздействието на изкуството (образа) върху психичното състояние на индивида, намиращ се в ситуация на перманентен психологичен стрес.
 
В аналитичното изследване и в продължителния експеримент участие взеха представители на различни академични школи по философия, наука и изкуство: доц. д-р Валери Личев, гл. ас. д-р Николина Делева, гл. ас. д-р Лилия Сазонова, гл. ас. д-р Мина Спасова, гл. ас. д-р Снежанка Стоянова, проф., д.изк., Петер Цанев, гл. ас. д-р Маргарита Божилова, проф., д.пс.н. Евгени Черни, проф., д.м.н. Виктор Самохвалов, проф., д.пс.н. Александър Андреев, Юлия Андреева, проф. д.ф.н. Владимир Никитин.
Резултатите от изследването са публикувани в специален брой на Международното научно списание ИЗКУСТВО В ПСИХОЛОГИЯТА
 
https://art-in-psychology.com/3/Bg
 
https://art-in-psychology.com/3/En
 

 

Сподели