Международна конференция „Академичната традиция днес. Ролята на Борис Шац за създаването и развитието на академичния модел в НХА и Академия „Бецалел“, Ерусалим“

2023.10.08

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОТМЕНЯ, ПОРАДИ ВОЕННИТЕ ДЕЙСТВИЯ В ИЗРАЕЛ  И НЕВЪЗМОЖНОСТТА НА ЛЕКТОРИТЕ ОТ ЕРУСАЛИМ ДА ПРИСТИГНАТ В БЪЛГАРИЯ.
 
10 октомври 2023 г., 10:00 – 18:00 часа
Галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, София
 
На 10 октомври 2023 г. в галерия „Академия“ ще се проведе Международна конференция „Академичната традиция днес. Ролята на Борис Шац за създаването и развитието на академичния модел в НХА и Академия „Бецалел“, Ерусалим“. 
Организатори са Националната художествена академия в София, Академията за изкуства и дизайн „Бецалел“, Ерусалим и Сдружение за приятелство и сътрудничество между Израел и България.
 
КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ПОДКРЕПАТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА. 
 
Конференцията очертава изследването на академичната традиция днес в светлината на иновациите в образованието по изкуство. Ще бъде проследено професионалното обучение през ХХ и началото на ХХI век в съвместяването на класическите академични методи и непрестанното им обогатяване и надграждане със съвременните тенденции на изобразителното изкуство. Форумът ще представи теми, свързани с живота и творчеството на Борис Шац, преподавателската му дейност и развитието на образователните системи по изкуства в София и Ерусалим, ролята и приноса му за основаването на висшите училища по изкуства в двата града. 
Борис Шац има изключително важна роля за изграждането на институциите и на художествения живот в България и Израел. През 1895 г. той пристига у нас по покана на княз Фердинад и веднага се включва в обществото на известните художници и дейци на културата Иван Мърквичка, Антон Митов, Константин Величков и д-р Иван Шишманов, които инициират идеята за създаване на висше учебно заведение по изкуствата в България. Когато през 1896 г. Държавното рисувално училище отваря врати, Шац се числи към първия учителски съвет заедно с Иван Мърквичка – директор и преподавател по живопис и Антон Митов – преподавател по история на изкуството. Именно Шац създава първите програми по моделиране и организира школите по скулптура, дърворезба, метал и керамични изделия. През 1905 г. Борис Шац окончателно се разделя с България и посвещава усилията си на следваща голяма мисия – откриването на Художественото училище „Бецалел“ в Ерусалим. Възраждането на Израел и на еврейските култура и изкуство е негова неизменна кауза през следващите десетилетия. За да оценим реалния му принос, трябва да отбележим, че до този момент кавалетната скулптура няма свои традиции в българското изкуство преди Освобождението и е малко популярна в Израел. Затова едва ли ще бъде пресилено да се каже, че именно Шац създава едни от първите кавалетни пластики в Новото българско и еврейско изкуство и въвежда в скулптурата цяла генерация от талантливи автори. За съжаление, мащабът на забележителната личност на Борис Шац като автор, организатор, педагог и реформатор в областта на скулптурата не е достатъчно изследван и популяризиран у нас.
Основната цел на настоящата конференция е да задълбочи и разшири изследванията върху дейността на Борис Шац и да популяризира малко известни факти от неговата лична и творческа биография през различните периоди. В конференцията ще се включат с доклади и научни съобщения преподаватели и докторанти от катедрите „Изкуствознание“ и „Скулптура“ на НХА, както и представители на Академия „Бецалел“. Ще бъдат представени някои слабо известни творби на Шац, както и архивни документи, свързани с биографията и творческите му възгледи. Предвидено е представяне на двете академии и съпоставка на образователните им политики и стратегии в глобалното пространство на съвременния свят на изкуството. В края на конференцията ще бъде прожектиран документалният филм Angelíca. The secret daughter of Boris Schatz (режисура, сценарий, проучване: Дан Пеер).
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в извънреден брой на академичното списание „Изкуство и критика“ на Националната художествена академия.
 
Участници в конференцията:
Надав Шерацки, Академия за изкуства и дизайн, Ерусалим / Nadav Sheratzky, Academy of Arts and Design, Jerusalem
Джими Левенсон, Къща „Шац“, Ерусалим / Jimmy Levensohn, Schatz House, Jerusalem
Дан Пеер / Dan Peer, филмов режисьор, Angelíca. The secret daughter of Boris Schatz /„Анджелѝка“ (режисура, сценарий, проучване)
Якир Седжев/Yakir Segev Академия за изкуства и дизайн, Ерусалим / Academy of Arts and Design, Jerusalem
Игор Аронов/Igor Aronov Академия за изкуства и дизайн, Ерусалим / Academy of Arts and Design, Jerusalem
доц. д-р Бойка Доневска, НХА
доц. д-р Мария Андиркова, НХА 
доц. д-р Валентин Господинов, НХА 
доц. Цветослав Христов, НХА
гл. ас. д-р Сузана Николова, НХА“
ас. Стефан Иванов, НХА
докторант Иво Райков, НХА
Иванка Гезенко, Държавна агенция „Архиви“

Файлове за изтегляне

Сподели