Музейната сбирка на НХА е вече със собствено лого

2020.09.12

По инициатива на гл. ас. д-р Ненко Атанасов, преподавател в специалност „Плакат и визуална комуникация“ и предложен от него графичен проект, бе създадено лого на Музейната сбирка на Националната художествена академия. 
Със своята почти 125-годишна история, Музейната сбирка, като обособено културно звено на Академията, заслужава да притежава собствен визуален знак, който графично и съдържателно да носи характеристиката и образната връзка на официалното лого на НХА. 
Символиката в графиката въплъщава духа, богатството, разнообразието и неповторимостта на колекцията, както и визуалната и емоционална връзка с първообраза на популярната емблема на НХА с автор проф. Тодор Варджиев. Новото логото пресъздава „музея“ на Академията като съкровищница на богатото наследство на художествената Алма матер в България, съхраняваща една от първите културни сбирки в Следосвобожденската ни история.
Подбудите за тази идея са единствено в полза на популяризиране идентичността на Музейната сбирка и дейностите по изготвянето знака са изцяло на доброволни начала.
 

Галерия

Сподели