НХА е съорганизатор на изложби и научна конференция в Бургас, по повод 24 май - ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност

2022.05.17

ВТОРА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ЗА БУКВИТЕ: БЪЛГАРСКАТА СЛЕДА“
ИЗЛОЖБА „ЗА БУКВИТЕ: КАЛИГРАФИЯ“
ИЗЛОЖБА „ЗА БУКВИТЕ: ПИСАНО СЛОВО“
 
От 21 до 23 май 2022 Регионална библиотека “П. К. Яворов” – Бургас ще бъде домакин на Втора научна конференция  „За буквите: българската следа“ и на две изложби „За буквите: Калиграфия“ и „За буквите: писано слово“. Организатори на събитията са Националната художествена академия, Музей за история на София, Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), Computer Space, Община Бургас
 и Регионална библиотека „П. К. Яворов“ – Бургас
Научният форум е посветен на деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и има за цел да представи на широката публика една от областите, без които прогресът на човечеството не би бил възможен, а именно писменото слово, книгите, и тяхната взаимна обвързаност с изкуството на калиграфията и типографията у нас. В конференцията ще бъдат разгледани както историческите корени на явлението „книга“, така и съвременните тенденции в развитието на книгата и типографията у нас. Събитието ще бъде съпроводено и с две тематични изложби, посветени на разискваните въпроси.
 
ИЗЛОЖБА „ЗА БУКВИТЕ: КАЛИГРАФИЯ“
Събитието ще започне на 21 май с откриване на изложба „За буквите: калиграфия“ от 18:30 часа. Изложбата представя творби на двама автори, студенти в магистърска програма „Калиграфия“, катедра „Плакат и визуална комуникация“ – Валентин Щинков и Рами Ал-Хамуд. Посоките на техните творчески търсения са както в сферата на класическите кирилски начертания (устав, полуустав и бързипис), така и в интерпретации на европейски калиграфски стандарти, пречупени през тяхното авторско виждане за съвременните тенденции в развитието на авторската калиграфия. Куратор на изложбата е проф. д-р Кристина Борисова.
 
„Българският литературен модернизъм“
В същия ден ще се проведе и представяне на книгата на Росен Петков „Българският литературен модернизъм“. Каталогът „Българският литературен модернизъм“ съдържа 145 български заглавия на книги и списания и 12 чуждестранни от колекцията на Росен Петков, илюстриращи развитието на българския литературен модернизъм и уводна статия от автора. Колекцията е събирана десетки години с много усилия и любов и представлява една представителна извадка на български книги и списания от началото на XX век до Втората световна война, като акцентът е върху книгите на модернизма от 20-те и 30-те години на XX век. Артефактите са разделени в два раздела, „Колекция български литературен модернизъм“ и „Щрихи от чуждестранни издания-модернизъм“. Всяко от изданията е представено с цветен снимков материал с добро качество и данни за самия артефакт- автори/редактори/преводачи, художници-илюстратори, размери, брой страници, издатели, печатници, хартия на корицата и тялото. Лимитиран тираж от 300 номерирани броя. Графичен дизайнер на изданието е Боряна Савова.
 
На 22 май от 10:00 часа ще започне и самият научен форум „За буквите: българската следа“, който е разпределен в три тематични панела:
1. „Книгите и буквите. Поглед в историята“, в който лектори са:
a. Росен Петков с тема „Кръговете на българския литературен модернизъм – илюстратори и автори“
b. Стефан Пеев с тема „Ватрослав Ягич като изследовател на глаголицата и кирилицата и проблемите на съвременния шрифтов дизайн в областта на старобългаристиката. Болонският псалтир и шрифтът Jagic“
c. Радостина Василева с тема„Редки и ценни издания – технология, колекция и предизвикателства“
d. Яна Кършийска с тема „Ръкописното книжно наследство“
2. „Типография и реклама“, където участват:
a. Ерина Кръстева с тема „Типографските елементи в ролята на комуникативни конструкции“
b. Ивайло Тодоров с тема „Емотикони и емоджита като съвременна форма на визуалната комуникация“
c. Живка Райкова с тема „Типографии и шрифтове в опаковките на български натурални хранителни продукти“
3. „Съвременност и бъдеще на книгата, типографията и калиграфията“, представена от:
a. Андрей Бояджиев с тема„Шрифт и електронни издания – проблеми на маркирането на текста и неговото представяне“
b. Жаклина Жекова с тема „Съвременни български автори, използващи класически и експериментални калиграфски техники в творчеството си:.
c. Кирил Златков с тема „Запълване на дупки и модерен разкош (Анализ на приложимостта и естетиката на шрифтовете от български автори през последните 15 години)“
d. Стоян Дечев с тема„Букви и грамотност“.
 
ИЗЛОЖБА „ЗА БУКВИТЕ: ПИСАНО СЛОВО“
След всеки панел е предвидено време за дискусии, на които освен въпроси към лекторите, се провежда и обмяна на мнения и дебати по темите от всички участници в научната конференция.
Научната конференция „За буквите: българската следа“ се предвижда да завърши на 23 май отново с представяне на изложба. Специализираната изложба с раритетни издания „За буквите: писано слово“ е посветена на книгата, както печатана, така и ръкописна. В нея са представени екземпляри, намиращи се в архивите на Регионалната библиотека „П. К. Яворов“ в Бургас. Посетителите ще могат да се запознаят с редки издания от периода, документи, преписи на ръка на книги и други интригуващи вниманието експонати. Тази експозиция е интересна не само от историческа гледна точка, но и с възможността да се проследят тенденциите в книжното оформление и използването на шрифтови начертания. Изложбата ще се открие в 11:00 часа, а неин куратор е Яна Кършийска.
 
Втората научна конференция „За Буквите: българската следа“, която ще се проведе в навчерието на един от най-светлите български празници, е с поклон към богатството, което притежаваме – буквите.
 
Програма на конференцията

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели