НХА подписа договор за сътрудничество с Поволжския държавен университет

2014.04.03

На 25 март 2014 година в Толиати, Русия, се подписа договор за двустранно сътрудничество в областта на графичния дизайн и рекламата между Националната художествена академия и Поволжския държавен университет.
На церемонията присъстваха от страна на НХА зам.-декана на Приложния факултет доц. Мирослав Богданов, преподавател в катедра „Рекламен дизайн“ и доц. д-р Кристина Борисова от катедра „Плакат и визуална комуникация“, а от страна на домакините зам.-декана по учебната част к. и. н. доц. Олга Наумова и ръководителя на катедра „Декоративни и приложни изкуства“ проф. Татяна Белко.
Договорът обхваща планове за съвместна научна, академична и културна дейност – организиране на съвместни изложби, уъркшоп, майсторски класове, а в бъдеще и взаимно гостуване на студентски и преподавателски състав.
И двете страни изразиха дълбоко задоволство от постигнатите начални резултати и споделиха убедеността си в по-нататъшното плодотворно развитие на двустранните отношения.
В план продължение на международните връзки, до края на годината се очаква посещение на делегация от Поволжския държавен университета в София, по време на което тя ще се запознае по-подробно със структурата, дейността и методиката на преподаване в НХА. Това ще даде възможност и на двете страни да продължат и допълнят плановете за сътрудничество с нови проекти и идеи.
 
http://www.tolgas.ru/news/soglashenie_s_NHA

Галерия

Сподели