НХА разкрива нова магистърска програма във Филиал Бургас

2020.07.06

„Културното наследство на българското Черноморие“ е новата магистърска програма която ще приема студенти във Филиала на НХА в Бургас. Програмата е организирана от катедра „Изкуствознание“ на НХА.
Магистърската програма представя българското културно наследство от древността до Модерната епоха с акценти върху паметниците от Черноморския регион във връзка със съвременното регионално развитие на културния туризъм. В нея са заложени съвременните тенденции в изучаването и популяризирането на културното наследство за стимулиране на интердисциплинарния научен подход и индивидуалната активност.
Студентите магистри ще получат, освен знания за българското художественно и културно наследство в Черноморския регион, и умения за организация и управление на дейностите, свързани с разработване на културни коридори, изготвяне на пътеводители на художествените паметници и селища в региона. Като мениджъри на културния туризъм, магистрите могат да се реализират в музеите, художествените галерии, общински, правителствени и неправителствени структури и организации, в туристическите агенции. Те ще получат знания и умения да работят в културните учреждения, като музейни работници и галеристи, екскурзоводи и организатори на културни дестинации, специалисти в културното наследство в туризма.  

Сподели