Общо събрание на студентите и докторантите в НХА

2022.10.10

Уважаеми колеги,
 
На основание чл. 35, ал. 1 и ал. 2 от "Правилника за дейността, организацията и структурата на СС при НХА" се свиква Общо събрание на студентите и докторантите в Национална художествена академия. То ще се проведе на дата 17.10.2022г. от 17:00ч. в сградата на НХА, ул. Шипка 1, при следния дневен ред: 
 
1. Избор на Председател на ОС на студентите и докторантите в НХА 
2. Отчет за дейността на СС при НХА за периода 26.10.2021г.-17.10.2022г.
3. Гласуване на Комисия по избора за ОС на студентите и докторантите в НХА 
4. Провеждане на избори за попълване на докторантската квота в СС при НХА 
5. Разни

Галерия

Сподели