Отворена покана: Творчески работилници за студенти по визуални изкуства

2023.01.17

В периода април – юни 2023 година катедра “Текстил – изкуство и дизайн” на Националната художествена академия организира пет различни творчески работилници за студенти по визуални изкуства. 
Поредицата уъркшопи има за цел да обогати пластичния език на студенти по визуални изкуства чрез обучение в различни техники и да подпомогне развитието на индивидуалната им творческа дейност. Участниците в уъркшопите ще имат възможност да се запознаят с различни инструменти за разширяване на авторския им художествен език. 
Кандидатите могат да вземат участие по избор в един от петте уъркшопа: 
 
Модул Хартия 
1. Уъркшоп за направа на ръчна хартия чрез традиционна японска техника – съвременна употреба и пластични възможности, водещ д-р Цвета Явашева-Иванова
2. Киригами: 3D форми и структури чрез разрязване на хартия, водещ Дафна Стоилкова 
                                         
Модул Живопис
3. Смесените техники – предизвикателства и открития, водещ Калия Калъчева          
4. Епоксидната смола – пространство в двуизмерна повърхност, водещ Димитър Генчев 
 
Модул Ситопечат
5. Многообразието от пасти и текстилни структури при ръчния ситопечат – комбинации и технически възможности, с водещ Дима Недялкова-Каприева
 
Повече информация за различните уъркшопи открийте в събитието.
        
Един уъркшоп е съставен от две части, всяка с продължителност 8 часа. Двете части на един уъркшоп ще се състоят в два последователни дни – събота и неделя.
Материалите и предпазните средства за всички уъркшопи са осигурени. 
Уъркшопите ще се провеждат в учебните ателиета на катедра „Текстил – изкуство и дизайн“. Адрес: бул. „Г. М. Димитров” № 100.
 
Участието в уъркшопите е напълно безплатно.
 
Избери своя уъркшоп и кандидатствай!
 
Допустими кандидати
За един уъркшоп по избор могат да кандидатстват студенти по визуални изкуства от всички ВУЗ-ове в страната.
Условия и документи за кандидатстване: 
Участниците ще могат да кандидатстват за уъркшоп по избор с актуално портфолио, сканирано уверение, че са студенти в бакалавърски или магистърски курс на обучение по визуални изкуства (издадено от ВУЗ), и попълнен формуляр за кандидатстване.
 
Документи за кандидатстване се приемат на workshops_opencall@nha.bg до 27 февруари 2023 г., 15:00 ч.
 
Подборът на участниците ще се осъществи от комисия, съставена от водещите на уъркшопите, която ще разпредели участниците в групи на база на предоставените документи.
 
Водещите критерии за подбор са: художествена стойност на работите, представени в портфолиото, и умението да се изрази мотивацията на кандидата.
Максималният брой участници в един уъркшоп е 10.
 
Избраните кандидати ще бъдат уведомени по е-поща до 20 март 2023 г. 
За въпроси, свързани с конкурса, може да се обръщате към ac. Гергана Табакова, катедра „Текстил – изкуство и дизайн“, е-поща: geri.tabakova@nha.bg
 
***
Провеждането на уъркшопите е основна дейност по проект „Манипулацията на художествения материал като средство за изграждане и разширяване на авторския визуален език – творчески работилници за студенти по визуални изкуства”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

Сподели