Плакати на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ върху календара на Община Димитровград

2017.09.03

На 2 септември – празника на Димитровград – в лятната читалня на градската библиотека „Пеньо Пенев“ се състоя премиерата на официалния общински календар за 2017/2018 г. На събитието присъстваха кмета на града – Иво Димов, представители на общинските културни институции, гости от страната и чужбина и много димитровградчани. След представянето календарът бе раздаден на присъстващите, които с нескрито задоволство отбелязаха оригиналната му тематика.
 
Календарът е посветен на 70-годишнината на града и съдържа специално създадени плакати на студенти от специалност „Плакат и визуална комуникация“ в НХА. Творбите са част от проект, иницииран от градската галерия „Петко Чурчулиев“ и катедра „Плакат и визуална комуникация“, който включва студентски конкурс с награден фонд (осигурен от Община Димитровград и местния бизнес), отпечатване на календар и каталог и откриване на изложба с плакатите в Димитровград през месец октомври 2017 г.
 
Представител на НХА беше гл. ас. д-р Ненко Атанасов (куратор и графичен дизайнер на календара), който анонсира проекта и отбеляза, че той е част и от честванията на 70-годишния юбилей на специалност „Плакат“ в Националната художествена академия.
 
„Взаимодействието между организатори и партньори възпроизведе галерия от трансформирани символи, образи, лозунги и стереотипи, които декларират смелия младежки порив към откривателство и съзидание. Донякъде дори съизмерим с възторга на бригадирското движение, положило основите на града преди 70 години. Със своята прямост и необремененост авторите налагат нови идеи и послания, пораждащи чувството на историческо преосмисляне, иронично контрастиращо на актуалното отрицание и рушене. С позитивното си присъствие студентските творби извеждат непреходната надежда за „светлото бъдеще“ чрез усмивката, свежестта и лекотата на своята непредубеденост. Плакатите поставят първостепенно човека с неговите стремежи и мечти към просперитет и щастие.
 
Навършването на определена годишнина предизвиква и обичайната равносметка. И макар че в глобален план 70 години не са толкова много, те са достатъчно дълъг период за изграждането на специфична духовна аура и веществено художествено наследство. Това в най-плътна степен дава основание на Димитровград и специалност „Плакат и визуална комуникация“ да бъдат характеризирани като просветен фактор, оформили част от културните ценности на този времеви отрязък. Ключовата допирателна в тази съпричастност е плакатното изкуство, което символизира любовта към сътворението.“
 
гл. ас. д-р Ненко Атанасов
Катедра „Плакат и визуална комуникация“

Галерия

Сподели