Покана към кандидат-студенти за магистърска програма „Дигитални изукства“

2018.07.11

На 19-ти юли, магистърска програма ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА обявява ден за консултации и среща!
Не пропускайте възможността да зададете вашите въпроси от 11:00 до 17:00 ч., в ателие 60, Северна сграда на НХА, на адрес: 1000 София, ул. „Шипка“ № 1, ат. 60. Сигурни сме, че ще намерите поне 00110001 (1) причина да се запишете в магистърска програма „Дигитални изкуства“.
Моля, заявете предварително час за среща на e-mail: subprodukt@gmail.com или на телефон +359 898 260 543
 
Консултации ще се провеждат също и по телефон, в периода от 19 юли до 09 август 2018 г.
Дигиталните изкуства (digital art) са актуална форма на съвременно изкуство, обхващаща художествени творби и практики, които използват дигиталите технологии като основна част от креативния процес при създаването или при представянето на художественото произведение. 
 
През 2018-та магистърска програма „Дигитални изкуства“ в НХА отбелязва 10 години от създаването си. За тези години, магистърската програма са завършили повече от 50 души. Днес, много от тях са успешни автори, прилагащи в различни сфери знанията и уменията, натрупани в процеса на обучение. 
 
Програмата покрива напълно полето на съвременното изкуство, в областа на новите медийни технологии и историята на тяхното зараждане.
„Дигитални изкуства“ е магистърска програма с експериментална, лабораторна насоченост, отговаряща на интереса към дигиталните медии като към самостоятелно изразно средство, водещо до създаване на авторски художествени произведения.
Целта на програмата е да запознае студентите с широк спектър от дигитални артформи, с конвенциите, езика и естетиката им, с техническата и теоретичната им основа и историческата им еволюция.
Теортичната рамка на курсовете дава възможност на студентите:
- Да постигнат високоспециализирани знания и умения за изразяване на авторски идеи при ползване на тази медия.
- Да развият критично и креативно мислене върху социалния и културния дискурс на дигиталните изкуства.
- Да изследват мултидисциплинарни области, в които интерактивността и комуникациите се представят със средствата на дигиталните технологии и електроника.
- Да експериментират с дигиталните технологии като форма на артистично изразяване.
- Да се запознаят с определени медии, които да предизвикат активен диалог между физическото и виртуалното в процеса на създаването на нови хибридни форми на изкуство.
- Да се ориентират в посоката, в която биха искали да се развиват като съвременни творци, не само у нас, но и по света. 
Екипът се състои от млади и активно действащи в художественото поле преподаватели като доц. д-р Венелин Шурелов (SubHuman Theatre), Симеон Янчев (robotev), Делчо Делчев (Трансформатори), Галина Димитрова-Димова (Интерспейс, Галерия Кредо Бонум), Петко Танчев (Мелформатор), Ангел Симитчиев (My Trip), Иван Шопов (Cooh, Balkansky), Весела Данчева (Компот Колектив) и др.
Продължителността на програмата е 4 семестъра.
Всички лекции се провеждат в централната сграда на НХА на ул. „Шипка“ №1. 
Програмата е отворена както за български кандидат-студенти, така и за чуждестранни. 
Приемният изпит се състои от представяне на художествено портфолио (независимо от областта на работа на кандидата), творческа автобиография и разговор.

Сподели