Представяне на изданието „Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни“

2023.05.09

19 май 2023 г., 18:00 часа
Софийска градска художествена галерия
ул. „Ген. Гурко“ № 1
 
На 19 май 2023 г. (петък) от 18:00 часа в Софийска градска художествена галерия ще бъде представено печатното издание „Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни“.
 
Каталожното издание е проектен резултат от обединените усилия на две големи и значими културни институции – Националната художествена академия и Софийска градска художествена галерия, в сътрудничество с Държавна агенция „Архиви“. Благодарение на техния експертен, научен и технологически капацитет проектът успява да постави отново особено актуалния и в наши дни въпрос за професионалната реализация на жените в областта на изкуството през 20-те и 30-те години на XX век. Обемът и същността му носят и потенциала за допълнителен принос към пълноценното изучаване на Модерността у нас и ролята на жените художници.
 
Богатото съдържание на „Жените художници. Нови хоризонти между двете световни войни“ е органично свързване на различни типове материали – биографични данни за художничките, изследователски текстове, подробна библиография, хронология на събитията, обективизиращи женската активност в областта на изобразителното изкуство. Албумната част представя не само показаните в изложбата произведения, но и други творби, които са собственост на галерии в страната, част от колекции, както и частни притежания.
 
Проектът e реализиран с помощта на Фондация „Свети Пимен Зографски – Национална художествена академия“ и с финансовата подкрепа на Министерството на културата, Столична община, Национален фонд „Култура“ (Програма за възстановяване и развитие на частни и културни организации), Софийска градска художествена галерия, Програмата за научната и художественотворческа дейност на Националната художествена академия за 2021 г. и 2022 г., „Аурубис България“ АД и на частни лица.

Сподели