Представяне на книгата •Неразказаната българска абстракция•

2015.02.13

18 февруари (сряда) 2015
от 16:00 часа
галерия „Академия“ на НХА, 
София, ул. „Шипка“ №1
 
НЕРАЗКАЗАНАТА БЪЛГАРСКА АБСТРАКЦИЯ
книга на Петер Цанев и Станислав Памукчиев
 
Книгата ще представи проф. д. изк. Ирина Генова
 
Абстракцията и абстрактното изкуство в България никога не са били предмет на цялостно проучване или представяне. Фрагментарната теоретична интерпретация по темата разкрива необичайно противоречиво отношение към абстракцията като художествен феномен в историята на българското изкуство. Същевременно творчеството на голям брой български художници от различни поколения свидетелства за присъствието на неизменен интерес и обвързаност с идеите на абстрактното изкуство. „Неразказаната българска абстракция” е книга, която приема тази ситуация за своя отправна точка.
 
Книгата съдържа две части. Първата част разглежда въпроса за абстракцията в контекста на историята на българското изкуство и българското изкуствознание, като се опитва да очертае специфичното развитие на представите и интерпретациите, отнасящи се до абстракцията през различни исторически периоди. Втората част на книгата представлява каталог на творбите, включени в кураторския проект „Неразказаната абстракция“ – изложба, състояла се в Националния изложбен център на Съюза на българските художници в София от 12 до 31 май 2014 година. Каталогът предлага множество документирани мисли и текстове от самите художници, както и различни текстове за тях и тяхното творчество от голям брой историци на изкуството и художествени критици.
 
 
Издател:  © Съюз на българските художници, София
Автори: © Петер Цанев и Станислав Памукчиев
Език: Английски/Български
176 страници
ISBN: 978-954-92096-7-9
 
Книгата се издава с любезното съдействие на Нагарда Гауденц Б. Руф.

Сподели