Представяне на книгата „Визуалният език на Румен Скорчев“ в галерия „Академия“

2023.03.20

На 23 март 2023 г. от 17:00 часа в галерия „Академия“, Катедра „Изкуствознание“ към НХА ще представи книгата „Визуалният език на Румен Скорчев“. Събитието е по повод изложбата „90 години от рождението на Румен Скорчев“, която беше показана в НХА от 20 септември до 7 октомври 2022 г. Автор на монографията е гл. ас. д-р Сузана Николова, куратор на негови изложби в Националната галерия през 2002 г. и 2015 г., както и на пътуваща изложба, представена в галериите в Плевен, Варна, Търговище, Шумен, Пазарджик, Стара Загова, Сливен, Добрич.
Изданието изследва визуалния език на проф. Скорчев - един от големите автори в съвременното българско изкуство от втората половина на ХХ и началото на ХХI век. Монографията представя всички сфери от неговата работа – графика, илюстрация, рисунка, живопис. 
През 2020 г. гл. ас. д-р Сузана Николова защитава дисертационен труд към катедра „Изкуствознание“, НХА, изследващ творчеството на художника. Монографията подчертава мястото и значението на проф. Скорчев като художник, преподавател и ръководител на специалност „Илюстрация и оформление на книгата“ в НХА. 
Изданието „Визуалният език на Румен Скорчев“ е осъществено с финансовата подкрепа на Национален дарителски фонд „13 века България“, „Стови I“ ЕООД  и по Програмата за научната и художественотворческата дейност на НХА за 2022 г.
 
Екипът, реализирал изданието, е в състав:
гл. ас. д-р Сузана Николова – автор
доц. д-р Росен Тошев – предпечат и дизайн
Мариела Янакиева – редакция и коректури
Иван Иванов – дигитална обработка на репродукциите
Фондация „Св. Пимен Зографски“ – НХА
Полиграфически комплекс „СТОВИ I“ ЕООД – печат
Издание на Национална художествена академия 

Сподели