Представяне на монографията „Националната традиция в българското изкуство през 60-те години на ХХ век. Художествен и критически дискурс на интерпретативните практики“ на доц. д-р Бойка Доневска

2024.05.17

16 май 2024 г., 17:00 часа
Галерия „Академия“
ул. „Шипка“ 1, София
 
На 16 май 2024 г. (четвъртък) от 17:00 часа в галерия „Академия“ на Националната художествена академия ще бъде представена монографията Националната традиция в българското изкуство през 60-те години на ХХ век. Художествен и критически дискурс на интерпретативните практики, с автор доц. д-р Бойка Доневска. Изданието ще представи гл. ас. д-р Сузана Николова.
 
Монографията има за цел да проследи проблема за интерпретацията на националната традиция в българското художествено пространство през 60-те години на ХХ век, когато художници и критици диалогизират процеса по различен начин, синхронен на цялостното развитие на изкуството и на естетическата теория през периода.
В паралелната съпоставка на гледни точки и понякога – на противоречиви доводи, се отразява цялата сложност на българската художествена култура, както по отношение на общите идейни и пластически концепции, така и спрямо личната „камера за наблюдение“ на пишещите върху изкуството.
В крайна сметка, преминал през различни фази на културна употреба, проблемът за художествената гравитация на традицията, остава един от трудно решимите въпроси и на нашето време, предизвикан от непрестанния процес на универсализация на визуалните форми и художествените модели.
 
Изданието „Националната традиция в българското изкуство през 60-те години на ХХ век. Художествен и критически дискурс на интерпретативните практики“ е осъществено в рамките на открития конкурс за научна и художественотворческа дейност на Националната художествена академия.
 

Галерия

Сподели