Представяне на новият каталог от музейната колекция на НХА

2015.10.12

Графичното ателие на проф. Васил Захариев в Държавната художествена академия (1922 – 1944)
 
16 октомври 2015, 13:00 часа
Галерия „Академия“
 
Каталогът „Графичното ателие на проф. Васил Захариев в Държавната художествена академия (1922 – 1944)“ представлява четвъртото издание на Музейната колекция на Националната художествена академия. През последните няколко години тя периодично издава своята музейна колекция, като до този момент са реализирани изданията: Колекция „Български шевици“, Колекция „Дърворезба“ и Колекция „Живопис (1896-1940)“.
Настоящото четвърто изданието е посветено на 120 годишнината на големия български график и преподавател в ДХА (1922-1944) – проф. Васил Захариев. Каталогът представя колекцията от 350 графични творби на студенти на проф. Васил Захариев, дарени от самия него в края на дългогодишната му преподавателска дейност – около 1944 г. Непоказвана и непубликувана досега в цялостния й вид, тази графична колекция поставя въпроси от различно естество както за характера на учебните задачи в графичното ателие, така и за водещите тенденции и търсения в нашето изкуство през 20-те, 30-те и първата половина на 40-те години на миналия век. В периода между двете световни войни Ателието по графически изкуства се посещава от редовните ученици от специалните курсове по живопис и по декоративно изкуство и се превръща в един от притегателните центрове в Академията, играейки важна роля за студентите и от двата отдела. И тъй като създаването на активна творческа атмосфера в учебната работа е важна задача за всеки преподавател, като обновител на своето графично ателие проф.Васил Захариев въвежда редица нови задачи в учебния процес като на учениците от двата отдела се поставят различни по характер задачи. Опирайки се на своята професионална опитност и широка култура, той разработва специална програма, целяща овладяването на високопечатните графични техники, не застъпени до този момент в учебната програма. Разделени в две отделни части в каталожното издание - изящна и приложна графика, тези учебни работи свидетелстват за голямото разнообразие на сюжетния кръг на задачите и при двата отдела. Освен графичната част, изданието включва и богат снимков материал от личния архив на проф. Васил Захариев, съхраняващ се в ЦДА, както и редица документи, свързани с преподавателската му дейност от архива на Националната художествена академия, намиращ се в ДА-София. 
 
Съставители: Милена Балчева, проф. д. изк. Свилен Стефанов
Текст: Милена Балчева
Фотограф: Иван Кюранов
Превод на английски език: Златка Ждракова, д-р Ралица Стефанова
Дизайн и предпечат: Светлин Балездров
Художествен редактор: проф. Виктор Паунов
 
Каталогът се издава с любезното съдействие на Държавна Агенция „Архиви”.

Галерия

Сподели