Работно ателие „Мозаечни техники“

2024.06.05

Лекция и работилница
 
12 – 13 юни 2024 г.
Ателие 302, Нов учебен корпус НХА, ул. „Шипка“ 1
 
Лектор: ас. д-р Миляна Стефанова
 
На 12 и 13 юни 2024 г. специалност „Стенопис“ на Националната художествена академия организира лекция и работилница, на тема: МОЗАЕЧНИ ТЕХНИКИ, отворени за всички студенти, преподаватели и докторанти на Академията. 
Краткият лекционeн курс е първи етап от реализацията на работно ателие „Мозаечни техники“ и запознава участниците с появата, формирането и развитието на отделните видове мозайка, множеството им разновидности, видовете редежи и техники на реализация.
Работното ателие ще бъде отворено за заинтересувани преподаватели, студенти и докторанти от всички специалности на НХА.
 
Лекцията ще се състои в два дни – на 12 и 13 юни 2024 г., от 10:00 до 11:30 часа в ат. 302, Нов учебен корпус НХА, ул. „Шипка“ 1. 
Работилницата ще се проведе на 13 юни 2024 г., от 11:45 до 13:15 часа в ат. 302. 
 
На 13 юни стартира втори етап от Работното ателие – поставяне на задачи за проектиране на мозаечни пана. Участващите студенти, които са заявили желание за практическа реализация, ще получат указания за разработването на графичен и цветен проект. Практическото проектиране и реализиране на мозаечните пана ще разглежда видовете композиция, стилизация, плоскостни и пространственообемни решения, ритъм, контраст, статичност и динамика през призмата на модулната система. Всяко от паната ще бъде реализирано в различен вид мозаечна техника до края на месец октомври 2024 година.

Сподели