Ректорът на Националната художествена академия подаде оставка

2019.12.15

На 13.12.2019 г. на заседание на Академичния съвет(АС) на НХА, ректорът проф. Николай Драчев обяви, че подава оставка пред Общото събрание (ОС) на Академията. Причината е възникналата финансова криза. Това се случва в последния месец от неговия мандат като ректор.
АС сформира комисия, която да започне действия по разрешаване на проблемната ситуация.
НХА е в редовна процедура по избор на нов ректор. До 20.12.2019 се приемат платформите на новите кандидати за този пост. На заседание на ОС на НХА, което е определено за 15.01.2020 г. ще се проведе избор за нов ректор на Националната художествена академия.
До тази дата изпълняващ задълженията на ректор е доц. д-р Бойка Доневска, зам.-ректор по учебната дейност, акредитацията и развитието на академичния състав.

Сподели