Резултати от I етап на конкурс за длъжност „Счетоводител оперативен“

2023.03.28

На основание заповед на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободнa позиция: „Счетоводител оперативен“.
Допуска до интервю Веселина Ангелова и Веселина Неделчева. Интервюто ще се проведе на 30.03.2023 г. по график, за който кандидатите ще бъдат уведомени по телефон.

Сподели