Резултати от I етап на конкурса за експерт в Учебно-методичен отдел

2021.11.24

Комисия, назначена със заповед № 0282-О от 15.11.2021 г. на ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за експерт в УМО. Допуска до интервю Десислава Димитрова.

Сподели