Резултати от I кръг на конкурса за позиция „Счетоводител оперативен“

2021.11.22

Комисия, назначена със заповед № 0281-О от 15.11.2021 г. на ректора на НХА, разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения конкурс за оперативен счетоводител. Допуска до интервю Еленица Трайкова и Лина Гозес.

Сподели